سفارش میزبانی وب

هاست لینوکس 1000 مگابایت حرفه ای

هاست لینوکس حرفه ای خارج از ایران
1000 مگابایت فضای دیسک
20000 مگابایت پهنای باند
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
آپ تایم بالای سرور

هاست لینوکس حرفه ای 1500 مگابایت

هاست لینوکس حرفه ای خارج از ایران
1500 مگابایت فضای دیسک
30000 مگابایت پهنای باند
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
آپ تایم بالای سرور

هاست لینوکس حرفه ای 2500 مگابایت

هاست لینوکس حرفه ای خارج از ایران
2500 مگابایت فضای دیسک
35000 مگابایت پهنای باند
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
آپ تایم بالای سرور

هاست لینوکس حرفه ای 5000 مگابایت

هاست لینوکس حرفه ای خارج از ایران
5000 مگابایت فضای دیسک
50000 مگابایت پهنای باند
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
آپ تایم بالای سرور

هاست لینوکس حرفه ای 10,000 مگابایت

هاست لینوکس حرفه ای خارج از ایران
10000 مگابایت فضای دیسک
100000 مگابایت پهنای باند
هاردهای پر سرعت SSD
وب سرور قدرتمند
بک آپ گیری هفتگی
آپ تایم بالای سرور