درخواست خود را ارسال کرده ام، پاسخی دریافت نکرده ام

وارد زیر را بررسی کنید:

1 -  بعد از ارسال درخواست، لطفا منتظر باشید. زمان تقریبی پاسخگویی به درخواست شما بین ۱۵ دقیقه تا ۸ ساعت در ساعت اداری (۹ صبح تا ۵ بعدازظهر) و خارج ساعت اداری بین ۱ تا ۲۴ ساعت می باشد. جهت تسریع در پاسخگویی به شما جدا از ارسال درخواست تکراری خودداری نمائید. نکته مهم: پس از هر ارسال درخواست سیستم بصورت خودکار یک شماره پیگیری درخواست برای شما ایجاد می نماید و به ایمیل شما ارسال می نماید. در صورتی که ایمیل شماره پیگیری درخواست را دریافت ننموده اید دو مورد زیر را بررسی نمایید. 2 -  ایمیل خود را چک کنید. پاسخ ها و شماره پیگیری درخواست به ایمیل شما ارسال می شوند. اگر در پوشه inbox ایمیلی دریافت نشده بود، حتما پوشه spam یا bulk خود را چک کنید. 3 -  ممکن است در هنگام ارسال درخواست، آدرس ایمیل خود را اشتباه وارد کرده باشید، در این صورت پاسخ ارسال شده به آدرس ایمیل اشتباه ارسال می شود و شما پاسخی دریافت نخواهید کرد. درخواست خود را مجددا با آدرس ایمیل صحیح ارسال کنید 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

 پرینت این مقاله